e-Progress

Stichting e-Progress

Stichting e-Progress ondersteunt wereldwijd initiatieven van mensen die wel willen, maar zelf niet de mogelijkheid hebben om hun idealen te verwezenlijken.

e-Progress helpt projecten van anderen te realiseren. Hiermee wil e-Progress niet opnieuw het wiel uitvinden. Daarom werkt zij zoveel mogelijk samen met andere organisaties, zowel in Nederland als in andere landen.Op deze manier wordt optimaal gebruik gemaakt van lokale kennis en van bestaande netwerken. Dit vergroot de kans van slagen aanzienlijk.

e-Progress werkt met professionals die zich onbezoldigd voor de organisatie inzetten. Zodoende zijn de overheadkosten minimaal en worden de middelen maximaal besteed aan de projecten.

e-Progress treedt zo min mogelijk zelf naar buiten als stichting maar opereert achter de schermen. Centraal staan altijd de projecten die e-Progress ondersteunt. Booksteps is één van de projecten die vanuit stichting e-Progress tot stand is gekomen.

Stichting e-Progress is een erkend 'Goed doel' in bezit van een ANBI-status zodat uw giften belastingaftrekbaar zijn. Ons fiscaal nummer is 8104.07.838.

Het bestuur bestaat uit:

 

Contact:

info@eprogress.nl - 06 - 267 06 762 (Marleen Timmer)

Adres: Wilhelminastraat 45-3, 1054VV Amsterdam

KvK 05067759, NL41 TRIO 0379 2129 43

 

Downloads:

Booksteps

Booksteps is een bibliotheekprogramma in Oeganda dat scholen helpt om structureel toegang te krijgen tot schoolboeken van hoge kwaliteit. Dat is niet vanzelfsprekend, want de meeste publieke scholen in Oeganda ontbreekt het aan de lesmiddelen die nodig zijn voor onderwijs op een basisniveau. Wij kiezen er voor om het bestaande schoolsysteem te versterken met een uitgekiend systeem waarbij zoveel mogelijk scholen kunnen profiteren van gedeelde voorzieningen.

Zie voor meer info: www.bookstep.nl

 

SAM

Programma SAM staat voor: Single African Moms en hun kinderen. We stellen ons tot doel om alleenstaande moeders in Afrika mentaal en economisch zelfstandig te maken.

Klik hier voor meer info.